"Станев Консерв" ЕООД

 

 

 

 

Производство на дехидрирани плодове и зеленчуци

Производство на консервирани продукти


                                       

 контакти:

България

8600 Ямбол,кв. Индустриален, ул. Околен път запад 37

телефон: +359 46 663921 +359 46 661553

факс: +359 46 663921

GSM: +359 896 877663, +359 893 307317

e-mail: stanevkonserv@mail.bg